P   15,80€
CHIRASHI SAUMON
R   16,00€
CHIRASHI SAUMON THON
R1   18,50€
CHIRASHI THON
T   16,00€
CHIRASHI ASSORTIMENT
U   20,00€
CHIRASHI ANGUILLE
I   18,50€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT